10/21/2022

TEİAŞ, 2022 Eylül Ayı Kurulu Güç Raporunu Yayınladı


TEİAŞ, 2022 Eylül Ayı Kurulu Güç Raporunu Yayınladı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), 2022 Eylül Ayı Kurulu Güç Raporu‘nu yayınladı. Rapora göre Türkiye’nin toplam kurulu gücü Eylül ayı sonu itibariyle 102.280,9 MW seviyesine ulaşırken, toplam santral adedi de 11.142‘ye yükselmiştir.

2022 Eylül Ayı Kurulu Güç Raporunda Öne Çıkan Bazı Bilgiler

2022 Eylül Ayı kurulu güç raporuna göre bilinmesi gereken bazı öne çıkan bilgiler aşağıdaki gibidir.

  • Toplam elektrik kurulu gücü, 2022 Ağustos ayına göre 237,7 MW artarak 102.280,9 MW seviyesine ulaşmıştır. Toplam santral sayısı da bir önceki aya göre 115 artarak 11.142 olmuştur.
  • Yenilenebilir enerji kurulu gücü de bir önceki aya göre 237,5 MW artarak 55.630,1 MW‘a yükselirken yenilenebilir santraller toplam kurulu gücün yaklaşık %54,38’ni oluşturdu.
  • Güneş enerji santrallerinin kurulu gücü de 168,4 MW’lık bir artış ile 8.961,7 MW seviyesine yükseldi. Toplam güneş enerji santral sayısı da 9.071‘e yükseldi.
  • Rüzgar enerji santrallerinin de kurulu gücü 62,1 MW artarak 11.199,2 MW oldu.
  • Güneş enerji kurulu gücü toplam kurulu gücün %8,76’sını oluştururken, rüzgar enerji kurulu gücünün toplam kurulu güçteki oranı ise %10,95 oldu.
  • Rüzgar ve güneşin yanında önemli bir yenilenebilir enerji santrali olan biyokütle santral kurulu gücü de bir önceki aya göre 7 MW’lık bir artış göstererek 1.822,9 MW oldu
  • Toplam kurulu güçte ilk sırada 25.295,1 MW ile doğalgaz yer alırken, onu 23.275,2 MW ile barajlı hidroelektrik santralleri takip etti.
  • Fosil yakıtlı santrallerin kurulu gücü de 2022 yılı Eylül ayı sonu itibariyle 46.650,8 MW seviyesinde seyretmektedir toplam kurulu güçteki oranı ise %45,61‘dir.

2022 Eylül Ayı Kurulu Güç Tablosu

Açıklanan kurulu güç raporuna göre 2022 Eylül ayı kurulu güç tablosu aşağıdaki gibidir.

2022 Eylül Ayı Kurulu Güç Raporu

2022 Eylül ayı kurulu güç raporundaki diğer verilere baktığımız zaman lisanssız güneş enerji santrallerinin kurulu gücü 7.591,4 MW olurken, lisanssız rüzgar enerji santrallerinin toplam kurulu gücü 81,6 MW olmuştur.

TEİAŞ 2022 Eylül Ayı Kurulu Güç Raporuna aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

İlgili İçerikler